onsdag 19. august 2009

Middelalderen

Kristendommens inntog i middelalderen hadde mye å si for hvert enkelt menneske. Det var nærmest umulig å frigjøre seg fra den kristne troen uten å motta strafflige konsekvenser fra kristne tilhengere.

Livet i middelalderen var tøft, det var en tidsalder der hvert enkelt individ måtte gjøre sitt beste for å tilpasse seg samfunnets normer og regler.

Det var en tid der godt kjempet mot ondt. Den kristne tro var læren om selve livet, en slags samling av normer og regler for hvordan naturen og verden levde i harmoni med hverandre. Hvis du ikke aksepterte kristendommen, så aksepterte du ikke livets substans.

Middelalderen varte fra ca. år 1000-ca. år 1400. I middelalderen var de fire elementene ild, jord, luft og vann byggestoffet for alle fysiske fenomener.

Aristoteles var et menneske med stor kunnskap om naturen. Han ble betraktet som den endelig sannhet.

Islendingen Snorre Sturlason skrev to kjente verk i middelalderlitteraturen. Det første verket ble kalt Den yngre Edda. En bok som er videns kjent for innholdet om den norrøne gudelæren. Det andre verket Heimskringla er også velkjent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar