fredag 5. november 2010

Nyromantiske trekk fra "Victoria"

Knut Hamsunds Victoria er en roman som bringer frem enkle, men likevel kompliserte sosiale problemstillinger som også kan passe inn i dagens samfunn. I romanen møter vi Victoria, en eventyrlysten ung jente som elsker å høre historier og ofte drømmer om naturen.

Trekkene vi kan hente fra nyromantikken gir klare relasjoner til det essensielle rundt Victoria. Realisme og naturalisme var emner som stod nokså sentralt i nyromantikken. I romanen kommer det klart frem at Victoria drømmer om det naturlige. Hun er til tids også en realist, hun oppfører seg godt og gjør sine foreldre stolte.

I romanen oser det av fryd og ungdommelig kjærlighet. Det trekkes tydelige sammenhenger tilbake til Romeo og Juliet. Det er interessant å se at Shakespeare har innflytelse i mer moderne tid (dette er sannsynligvis ikke meningen, men kan være et poeng). Klasseskille er noe som kommer klart frem. Den forbudte kjærligheten står sterkt. Her kommer de nyromantiske trekkene frem. Victoria og Johannes forelsker seg og romantikken blomstrer. Med forbudt kjærlighet følger det også komplikasjoner som er med på å reise denne romanen inn i en dimensjon av drama.

torsdag 4. februar 2010

Begynnelsen:
- Romantikken startet på slutten av 1700-tallet og varte til midten av 1800-tallet.
- Begrepet stammer fra det franske «romance» som forklares som «romansk fortelling» eller fortelling på et romansk språk.
- Romantikken ble rakst kjent som en tid der man la vekt på følelser, fantasi, natur og folkeliv.
- Romantikken endte opplysningstidens epoke.

Fakta om Romantikken:
- I Norge hadde man et preg av nasjonalromantikken.
- Unntak, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Romantikken i Norge:
- I Norge hadde man bare spredte tilløp til romantikken i resten av verden før 1830.
- Romantikken fikk sin gjennombrud for første gang i Skandinavia i 1802, da representert ved Henrik Steffens forelesninger om det romantiske.
- Professor Edvard Beyer sier at «det nasjonalromantiske stormvær ved hundreårsskiftet nådde Norge som en lett bris».
- Kjente norske diktere fra romantikken; Camilla Collett, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.