torsdag 4. februar 2010

Begynnelsen:
- Romantikken startet på slutten av 1700-tallet og varte til midten av 1800-tallet.
- Begrepet stammer fra det franske «romance» som forklares som «romansk fortelling» eller fortelling på et romansk språk.
- Romantikken ble rakst kjent som en tid der man la vekt på følelser, fantasi, natur og folkeliv.
- Romantikken endte opplysningstidens epoke.

Fakta om Romantikken:
- I Norge hadde man et preg av nasjonalromantikken.
- Unntak, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Romantikken i Norge:
- I Norge hadde man bare spredte tilløp til romantikken i resten av verden før 1830.
- Romantikken fikk sin gjennombrud for første gang i Skandinavia i 1802, da representert ved Henrik Steffens forelesninger om det romantiske.
- Professor Edvard Beyer sier at «det nasjonalromantiske stormvær ved hundreårsskiftet nådde Norge som en lett bris».
- Kjente norske diktere fra romantikken; Camilla Collett, Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.